Help Aad met de zoektocht naar zijn dochter

Help Aad met de zoektocht naar zijn dochter

In 1971 doet een vriendin een beroep op Aad: een kennisje is van huis weggelopen en heeft onderdak nodig. Aad smokkelt de wegloper het ouderlijk huis binnen.

Stiekem slaapt ze 2 nachten bij hem in bed, waarna ze weer vertrekt. Een jaar later krijgt hij een telefoontje van zijn moeder: de kennis stond met haar moeder en een baby op de stoep. Aad zou de vader zijn.

Tot verbijstering van Aad had zijn moeder hen weggestuurd, terwijl hij best voor de kleine had willen zorgen. Van het kind en haar moeder zijn geen namen bekend, maar wel andere informatie.

Gezien op: KRO Spoorloos

Raphaël

Raphaël

Presumably adopted by a single lady from Paris, France.
Probablement adopté par une femme célibataire de Paris, France.
Vermoedelijk geadopteerd door alleenstaande vrouw uit Parijs, Frankrijk.

English
Suzana is not married when she gets pregnant. Her parents believe she is a disgrace to the family. Suzana has to leave her home and she can only come back when she puts her son, who gets named Raphaël, up for adoption. Something Suzana regrets for the rest of her life. It’s her biggest wish to find back her son Raphaël after 21 years.
Please help Suzana find her son Raphaël and share this video!

Français
Suzana, d’origine Brésilienne, a à peine 18 ans lorsqu’ elle est involontairement enceinte. C’est une honte pour la famille et elle est expulsée de la maison. Elle ne peut revenir que quand elle a accouché et abandonné le bébé, nommé Raphaël, ce qu’elle regrette durant toute sa vie. Son plus grand souhait est de retrouver son fils Raphaël après 21 ans.
Aidez Suzana à retrouver son fils Raphaël et partagez ce vidéo!

Nederlands
De Braziliaanse Suzana is net 18 jaar oud als ze ongehuwd zwanger raakt. Haar ouders vinden Suzana een schande voor de familie en zetten hun zwangere dochter het huis uit. Terugkomen mag ze pas als ze bevallen is en het kindje, dat de naam Raphaël krijgt, heeft afgestaan. Iets waar Suzana haar leven lang verdriet van heeft. Haar grootste wens is om haar zoon Raphael terug te vinden na 21 jaar.

Gezien op : KRO Spoorloos

 

Ahmet Han of Kan

Ahmet Han of Kan

De biologische ouders van Jacco hebben elkaar begin jaren zeventig in Breda leren kennen. Moeder is leerling verpleegster, vader is Turks.

Moeder raakt zwanger en er worden trouwplannen gemaakt. Maar daar de vreemdelingenpolitie steekt een stokje voor. Vader heeft niet de juiste papieren en moet Nederland verlaten. Jacco wordt afgestaan en geadopteerd.

Tien jaar geleden ontmoet Jacco voor het eerst zijn biologische moeder. Helaas weet Jacco maar weinig over zijn Turkse vader. Daarom hopen we dat u Jacco bij deze zoektocht kan helpen. 

Gezien op: KRO Spoorloos